ปฏิเสธอย่างไร #Bright #AF9  http://twitpic.com/ckm5xb