กลุ่มพลังลำปาง ขอเรียนเชิญสมาชิกกลุ่มพลังลำปางทุกท่าน ร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2556 ของกลุ่มพลังลำปาง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่สนามฟุตซอลลำปางยูไนเต็ด ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang,