Timing of storms set to impact #NYC & #Philadelphia #NYwx #PAwx