Luis B. pode que sexa "Luis el Cabrón", pero nunca o será tanto coma Nelson Muntz.