โรงอาหาร twitter เป็นบุฟเฟต์ ตักได้ทุกอย่าง ถ้า meeting ใหญ่ก็จัดที่นี่ #BPtrip #TwitterHQ