Mars knows the truth #Echelon #30SecondsToMars #EchelonArmy @JaredLeto @ShannonLeto @tomofromearth