София, където времето е спряло (ако не броим мансардните надстройки)