Dukung @RynChibi & Dkk di SCTV Music Awards. Caranya: Ketik SMA5 (spasi) CHERRYBELLE kirim ke 7288..#min sdh lho