Dukung @RynChibi & dkk di SCTV Music Awards. Caranya: Ketik SMA5 (spasi) CHERRYBELLE kirim ke 7288 .#min sdh lho :)