งานนี้เยาชนจัดกันเองเดินหางบกันเอง ผู้ใหญ่บางคนเห็นว่ามันไร้สาระเลยไม่สนับสนุนเท่าที่ควร #BBOY #อุบล via @4Master_z