พี่ Supalak Nation fb แผนที่ปี 1962 ที่ทนายฝ่ายไทยนำมาแสดง พร้อมคำอธิบาย #PhraViharn