Duch petit/Mussol banyut (Strix scops), J.Gou a 'Ornitologia de Gerona'.En realitat és un xot (Otus scops)