"Бюро 1 Изборна секция" е точно срещу Бюро по труда - Средец - изглед в пълната прелест на градските улици