Šodien savãm asinìm pańému brìvdienu! #cubalibre #pavasaris #miers