Από την Ελευθεροτυπία της 18ης Απριλίου 2013.Απέθαντη...