R.A. attempt on sumang magkayakap ♥ #RA143  #EPICfail #messy