Οι πελάτες του Βαγγελάτου #bloodsrawberries #manolada