@DoesburgDirect  nooit geweten dat er in mijn geboorte straat ooit een pomp heeft gestaan een stukje verder op  ;-)