Ya tuhan kasihan lah kk2 yg mau UAN ini :''' MANNA