#FashionFlashback @vmagazine 2010 shot by #renehabermacher with #kristenmcmenamy OBSESSED! Xxxx