In #santpoort zuid na gedane melding over lang geparkeerd voertuig, deze laten verslepen. Eigenaar> boetes open staan.