17 april 2013

#Bid zonder ophouden.
#Dank God in alles.

Genesis 4 vers 16-26
1 Thessalonika 5 vers 17&18