Fosca habitació d'ulls brufada. El dia ataca, m'arrenglera ocells i astres, voldria posar-me en ordre les estrelles.