ตัดเส้นลูกชายเสร็จเเล้ว................ #วาดเต็มตัวยากฉัดๆ #TE