[FANTAKEN] 130413 Zelo @ Yin Yue Tai Awards #38 (© 한솔이모아)