มาแล้ว #4sqDay 2013 Badge เช็คอินที่ไหนก็ได้ทั่วโลกวันที่ 16 เมษายน ตั้งแต่เวลา 00.00-23.59 น. เวลาจำกัดนะคะ #4SQTH