It's #DWTSMonday! Time 2 vote 4 @CherylBurke @RealDLHughley w/@ChelsieHigtowr @SashaFarber 1800-868-3405