cr:KO_Loyal_

#eunhyuk #superjunior #:( #130414 #bjfm