#Epicfail ang pagpapakilala ni JC. Binato agad ng banana peel! Awww! #ToTheBeautifulYou