Lakas makatrend ng #BbPilipinasGold #Alice #Dawn #Venus #James @JYH7 #screenmuncher