บางทีก็รู้สึกว่าตัวเองก็โหดเหมือนกัน.........(ลายชายกระโปรง ลายเฮนน่า ยิบย่อยเดี๋ยวค่อยเก็บ)