เวงกำาายืมเจ้านี่มา ดันลืมซื้อสำลีมาด้วย , จะใช้ดีไหมอะ ครั้งแรกซะด้วย (-*-) #Clean&Clear