ฟังเพลงใบเตยสบายใจจะตาย #เช็ดเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเช็ดเช็ดแล้วต้องทิ้ง ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕