So #true #chicago #chicity #chiraq  I'm so #eastsidecrazy #realshit