Day 29 of our around the world adventure #Australia #kangaroos