นพดล ปัทมะ fb ชี้แจงแทน ทักษิณ ชินวัตร กรณีไม่ได้มาพิจารณาคดีที่ศาล