Nakainom na ng gamot kahit hindi ang  fave. Review ulit! *cramming*  #pl #fb