โรงแรมมีสระว่ายน้ำและสระน้ำร้อนแบบมีช่องให้มุดออกไปแช่ออนเซ็นกลางหิมะด้านนอกด้วย cc @K_kung #Banff http://twitpic.com/cix1k6