Sms Pak Anshar nanyain CV buat kerja, eh malah sekalian di doain buat UN bsk utk 28'13nya. Mksh pak!☺