veel belangstelling VSNU stalbewoners voor het bezoek van de commissie TSP