#fail #bored #leeg #floor wala ko magawa. higa sa sahig, taas paa sa sofa \m/