Rok temu 1 #bitcoin warty był 4,80 USD. Ostatnio 266 USD. (wzrost: kilka tysięcy% ) Wątpisz w bańkę?