มีอันต้องพับงานนี้ไป แล้วไปวาดใหม่ลงA4แทน เพราะมีจุดประสงค์แอบแฝง 55++ #delain