Masashi Kishimoto sama 


Hideo Kojima  Sama 


bethesda studio (Skyrim )

#meetotaku 
#Gamer 
#anime 
#speechless