Minister Plouman launches portal for entrepreneurship #mkb @partos @vc4africa @saskiareus