I guess #GrumpyCat ain't a fan of @Wale or @Tiara_Thomas