En #Maturin no trabajan notarias xq vino Maduro. #flojera por eso #YoVoto #YoSoyMovilizadora