Somliga kan tänka. Andra får nöja sig med trist, stelt och dött förstånd. Kranich: