For #Hashim #Thaci - #Greetings from #Serbia... 
Për Hashim #Thaçi - #Përshëndetje nga Serbia...