Awr i fynd tan premiere #MadMen Old Fashioned i ddathlu yn #TopOfTheMark #atgofion @catrinmedi79 @lleucuc